There are 405563 characters on 277884 accounts who play on hexera.net server!
Join them today!

IP Address: hexera.net | Port: 7171 | Client: Hexera 10.100

Guild - Jasna Strona MocyWierzymy w to ze ziemia w Tibia jest płaska mamy możliwość chodzić do czeluści piekieł Ubijać Dexona i ekipę jego nie jest nam jednak dane zobaczyć nieba co w 100% swiadczy ze jest nad nami niewidzialna kopuła

The guild was found on Hexera on August 17 2018.
It is led by Edek Zawodowiec.

Guild members
RankName and titleLevel and vocation
Leader Edek Zawodowiec 266 Elder Druid
Member Pecix 198 Master Sorcerer
Gaffus 248 Master Sorcerer
Wyjasniam Cie 287 Elder Druid
Ubsti 249 Elder Druid
Kapitan Kamil 311 Master Sorcerer


Statistics
Number of Members in Guild:6
Number of online Members in Guild:0
Average level in Guild:260
Highest level in Guild: Kapitan Kamil [311]
Lowest level in Guild: Pecix [198]
Copyrights 2019, hexera.net. All rights reserved.